Xarxes socials

Foto de perfil

La foto de perfil que emprem a les xarxes socials està composada d'una foto representativa del municipi o institució i la careta de Compromís.

Empreu l'eina oficial per generar la foto de perfil del vostre col·lectiu.

Icona per a xarxes

Capçalera

Com a capçalera, és recomanable emprar una foto representativa del municipi, com una panoràmica o una foto d'un monument representatiu.

Eviteu afegir més elements, com el logo de compromís o altres xarxes socials, sobre la foto si no és estrictament necessari

Nom d'usuari

Si creem una nova pàgina o perfil d'un col·lectiu local de Compromís, és important triar un nom d'usuari que seguisca el mateix patró que la resta de col·lectius locals.

 • En xarxes amb un límit de caràcters estrictre (com a Twitter), recomanem:
  • Si cap, "Compromís + Nom del municipi". Per exemple: @CompromisGandia, @CompromisElx, @CompromisAlzira.
  • En la resta de casos, es recomana abreviar el nom del municipi, respectant sempre la paraula Compromís. Per exemple: @CompromisVLC (València), @CompromisCS (Castelló), @CompromisALC (Alacant).
  • La mateixa regla s'aplica als noms llargs, però introduint espais i accents. Per exemple: "Compromís Llíria". Si no cap, intentem trobar una forma d'abreviar el nom. Per exemple: "Compromís Callosa" si "Compromís Callosa d'en Sarrià" no hi cap.
 • En xarxes sense límit de caràcters (com Facebook o Instagram), recomanem:
  • Per a noms d'usuari o adreces sense espais ni caràcters especials: "Compromis + Nom del municipi". Per exemple: CompromisVilamarxant, CompromisTorrent.
  • Per a noms de pàgina: "Compromís + Nom del municipi". Per exemple: Compromís Benicàssim.
 • Usos incorrectes
  • No inclogueu la paraula "per" o "x" ni als noms d'usuari ni als noms llargs.
  • No escriviu la paraula Compromís en majúscules: *COMPROMÍS.
  • No inclogueu simbols als noms d'usuari: guionets, punts o barres baixes, entre altres.
  • Les abreviacions s'han d'escriure en majúscula: *@Compromisalc.

Targes

Les targes són un dels materials més útils per a compartir en xarxes. Permeten destacar una frase, una notícia, una foto, anunciar un debat, fer una comparativa...

Per a fer la majoria de targes existeix el generador, una ferramenta que permet generar aquest contingut sense complicacions.

Respecte al ús de les targes convé fer algunes indicacions:

 • Useu les targes amb moderació: en excés perden el seu efecte. No totes les publicacions han d'anar acompanyades amb tarja.
 • Aneu en compte també amb les targes amb text excessiu - van en contra del propòsit de les targes, que és resumir, destacar allò important i fer més digerible la informació. Els textos han d'anar en el cos de text de la publicació, mai en la imatge.
 • No modifiqueu les targes del generador ni afegiu elements en programes d'edició després de fer-les. Si el generador no cobreix allò que necessiteu, consulteu amb disseny@compromis.net.

Manual de xarxes

Per a consells i recomacions a l'hora de gestionar les xarxes socials del vostre col·lectiu (quan publicar, quin tipus de publicacions fer, bones pràctiques, etc.), consulteu el Manual d'Ús de Xarxes Socials de Compromís.

URLs curtes

Si voleu compartir un enllaç molt llarg i el voleu reduir per raons estètiques, ara podeu generar enllaços curts amb el domini comprom.is

https://www.eldiario.es/cv/economia/Conselleria-Agricultura-millones-pesquero-coronavirus_0_1026448418.html
comprom.is/ajagri