Tipografia

La tipografia que emprem al material de Compromís és Manrope. És important no usar cap altra tipografia (excepte en casos excepcionals) i usar els dos pesos (Medium i Extra Bold) com s'explica a continuació.

Descarrega Manrope

Aa ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Manrope ExtraBold

Utilitzada per a textos a tamany gran, títols, titulars, encapçalaments i per a destacar alguna cosa. No s'ha d'utilitzar per a escriure textos llargs.

Aa ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXYZ
abcdefghijklmnopqrstuvwxyz
0123456789

Manrope Medium

Utilitzada per a títols, cos de text, documents, i textos en general.