Logo

En aquesta secció s'explica l'ús del que de manera comuna coneguem com a 'logo'. La marca Compromís té diverses disposicions i adaptacions segons el format, a més d'estar preparada per a adaptar-se a sectorials i col·lectius.

La marca

El conjunt format pel logotip i el símbol gràfic que l’acompanya, el denominem marca. El símbol (la 'careta'), en alguns casos, es pot utilitzar per separat, però logotip ('compromís') sempre haurà d'anar acompanyat del símbol per a que se'ns identifique millor.

Proporcions

Relacions entre els diferents elements de la marca.

Àrea de respecte

Al voltant de la marca ha de mantenir-se sempre una zona lliure i buida, per a diferenciar la marca de la resta d’elements que composen el disseny. El marge serà equivalent a l’alçada del cos de les lletres.

Versions monocromàtiques

Existeixen diferents versions del logo per a adaptar-se al context. A banda de la versió en color, que és preferible usar, també existeixen les versions monocromàtiques en positiu i negatiu.

Positiu
Positiu B/N
Negatiu
Negatiu B/N

Usos inadequats

És important tindre cura amb la marca, per a mantindre una imatge sòlida i constant. Un bon ús de la marca i el seu color ens aporta valors positius, i ens fa ser més reconeguts. Utilitzeu sempre el logo descarregat d'aquesta web. No s'ha de modificar el logo, usar versions antigues, o fer modificacions, com s'indica en els exemples a continuació:

Logo antic
No utitlitzeu versions antigues i/o no oficials
Logo amb el nom de la marca alterat
No altereu el nom del marca
Logo amb la careta dalt del text
No altereu la disposicó dels elements
Logo amb una tipografia menys grossa
No canvieu la tipografia
Logo deformat comprimit en l'eix de les X
No deformeu ni altereu la proporció
Logo amb la careta color verd
No modifiqueu el color del símbol
Logo amb les lletres taronja
No modifiqueu el color de les lletres
Logo amb els ulls i la boca de la careta buits
Els ulls i boca de la "careta" no estan buits, han d’omplir-se de blanc. Respecteu les versions oficials

Adaptacions de la marca

Per a particularitzar la marca, poden afegir-se extensions per a col·lectius local, departaments o entitats. Aquesta extensió acompanyarà la marca en proporció horitzontal o comprimida, segons quin s'adeqüe més al context. Per a generar i descarregar el vostre logo local utilitzeu la ferramenta que tenim en aquesta mateixa web.

Versió horitzontal

La versió horitzontal és la preferible sempre a no ser que l’espai no permeta gastar-la. S'ha de tindre en compte els colors, les proporcions i les àrees de respecte de les extensions.

Versió horitzontal multilínia

En cas que l'espai siga més reduit, i/o el nom de l'afegit siga llarg i es puga dividir, també es pot utilitzar la següent versió horitzontal que divideix el nom en diverses línies.

Versió comprimida

Aquesta versió s'utilitza únicament quan l'espai és limitat i no és possible utilitzar la versió horitzontal. Esta versió no contempla la possibilitat d’incloure un altre logotip de forma paral·lela. Els textos afegits s’alinearan a la dreta.

Versió comprimida multilínia

Aquesta versió s'utilitza únicament quan l'espai és limitat i no és possible utilitzar la versió horitzontal. Esta versió no contempla la possibilitat d’incloure un altre logotip de forma paral·lela. Els textos afegits s’alinearan a la dreta.

Convivència amb altres marques

En els casos en què la marca principal siga la d’un partit concret, la imatge de Compromís haurà d’apareixer complementàriament a la dreta de l’altra i respectant els colors i format corporatiu.

Logos de totes les institucions

Opció quadrada (excepcionalment)

L’ús d’aquesta versió es forçarà de manera excepcional quan siga indispensable mostrar tant el símbol com el logotip de la marca i el tamany i proporció no permeta que qualsevol de les altres dos opcions anteriors siguen possibles. És el cas per exemple de l’espai reduït i quadrat per a la marca en una papereta electoral. En cap cas es poden afegir extensions de col·lectiu local o departament a aquesta versió.

Sobre fons degradat

En els casos en que el logotip haja d'anar sobre un format especial amb fons de color (com un cartell A4, una pantalla) en el que haja de destacar la "careta" sense text, es col·loca sobre fons degradat.