Fotografia

A l’hora d’escollir una fotografia d’un membre de Compromís, sempre depenent de cada cas concret, es tendirà a triar imatges on els persones apareguen sense cap tipus d’element que tape o distorsione el seu protagonisme (com taules). A més, sempre serà preferible mostrar a la persona amb moviments que reflexen acció i actitud i amb primers planols per transmetre proximitat.

Alguns exemples

Joan Baldoví
Joan Baldoví
Joan Baldoví
Joan Baldoví

Repositori de fotos

A aquesta secció trobareu una galeria de fotos amb tots els càrrecs públics.

Galeria de fotos